Ochrona środowiska - priorytet współczesnego świata

Ochrona środowiska - priorytet współczesnego świata
brak zdjęcia

Jednym z priorytetowych zadań we współczesnym świecie jest ochrona środowiska. Kraków to miasto słynące nie tylko z bogactwa kulturowego, ale także działalności proekologicznej. Ilość i różnorodność ekologicznych przedsięwzięć pozwala optymalnie realizować zadania na płaszczyźnie ochrony środowiska, zarówno w postaci stricte informacyjnej, jak i praktycznej. Warto podkreślić, że ochrona środowiska Kraków obejmuje także działalność stołecznej firmy SEKA S.A., realizującej zadania w zakresie przedmiotowej dziedziny. W obrębie działalności firmy znajduje się m.in. opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia lud decyzji w sprawie ochrony środowiska, wykonywanie pomiarów i badań środowiskowych, szkolenia oraz outsorcing środowiskowy.

©2013 www.ab-ogrodzenia.pl