Szkoła programowania dla dzieci

InstaKółko to szkoła programowania dla dzieci. Dzięki oferowanemu przez nas kursowi twojego dziecko nauczy się logicznego analitycznego myślenia i opanuje podstawy programowania, wykorzystując języki Assembly oraz Python, a w przypadku starszych uczniów: C . Warunkiem przyjęcia na kurs jest ocena celująca, bardzo dobra lub dobra z matematyki w minionym roku szkolnym oraz zainteresowanie programowaniem. Nasza szkoła programowania dla dzieci oferuje miesięczną opłatę za całoroczny kurs w wysokości 210 zł, która obejmuje 6 godzin programowania w każdym miesiącu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

©2013 www.ab-ogrodzenia.pl